ČO VÁM PONÚKAME?


Nasadenie

vysoké pracovné nasadenie.

Serioznosť

seriózny a profesionálny prístup nášho tímu.

Znalosť

znalosť trhu realít, práva, katastra, geodézie.

Zastúpenie

100% právne zastúpenie.

Poradenstvo

poradenstvo v oblasti realít, práva, katastra, geodézie.

Skúsenosti

národné a medzinárodné skúsenosti.

Dispozícia

dispozícia 24 hodín - 7 dní týždni a to celý rok.

Mobilita


Organizácia spolupráce:


 • odovzdávanie bližších informácií klientom,
 • spracovanie infraštruktúry, dostupnosti občianskej vybavenosti, obchodov, atď.,
 • zhodnotenie možností okolia – rekreácie,
 • osobný kontakt s klientom,
 • odovzdanie prezentačného materiálu – písomnou a elektronickou formou,
 • vybavenie potrebných náležitostí na katastrálnom odbore,
 • vycestovanie na akýkoľvek kataster na Slovensku,
 • vybavenie a zistenie informácií na spolusúvisiacich úradoch a organizáciách,
 • a mozrejmosťou je podanie návrhu na vklad,
 • výpis z listu vlastníctva na právne úkony (po zápise nehnuteľnosti do katastra , nehnuteľností) a s tým spojený poplatok
  8,- € (elektronický kolok E-kolok),
 • podanie žiadostí do katastra nehnuteľností.
 • prepis všetkých médií na základe plnej moc
 • všetky prepisy u správcov nehnuteľnosti na základe plnej moci
 • sťahovacie služby
 • vypratanie a čistenie nehnuteľnosti
 • zabezpečenie výmeny zámkových vložiek a nových kľúčov