PREČO EXKLUZIVITA?

Oplatí sa Vám uzavrieť exkluzívnu zmluvu s našou realitnou kanceláriou?


Odpoveď je jednoduchá, ÁNO!

O výhodách a podrobnostiach, čo takáto zmluva so sebou prináša, čo znamená, a prečo naša realitná kancelária uzatvára iba exkluzívne zmluvy so všetkými klientmi, sa dočítate nižšie.

Na kvalite záleží!

Naša realitná kancelária si zakladá na profesionálnom prístupe ku každému klientovi. Odborný a etický prístup našich maklérov je veľmi dôležitou súčasťou celkovej profesionality, ktorú Vám poskytujeme. Prostredníctvom exkluzívnej zmluvy je zabezpečená bezprostredná spolupráca medzi klientom a realitnou kanceláriou, ktorá je ošetrená touto zmluvou. Zárukou kvality, ktorú Vám poskytujeme je to, že spravíme všetko pre úspešné zavŕšenie obchodu.

Spokojnosť na oboch stranách!

Uzatvorením exkluzivity je zabezpečená istota na oboch stranách. Pre realitnú kanceláriu je istotou, že za svoje poskytnuté profesionálne služby a kvalitu dostane dohodnutú odmenu. Istotou pre klienta je zabezpečenie kvalitných služieb ako napríklad:

  • nehnuteľnosť je predávaná výlučne pod jednou cenou,
  • klient má úplný prehľad a osobného makléra, ktorý predáva danú nehnuteľnosť,
  • nehnuteľnosť je bezprostredne predávaná a ponúkaná iba jednou realitnou kanceláriou, čo pôsobí dôveryhodne, profesionálne a účinne,
  • vysoká úroveň starostlivosti o nehnuteľnosť a osobitý prístup k predávanej veci, celková propagácia nehnuteľnosti, odborné poradenstvo a komplexné zaistenie potrebných formalít a zmlúv,
  • bezprostredná osobná obhliadka nehnuteľnosti a fotenie ponúkaného objektu,
  • odhad ceny nehnuteľnosti na základe odborného znaleckého posudku,
  • aktívna spolupráca s obchodnými partnermi za účelom zvýšenia predaja danej nehnuteľnosti,
  • osobné prehliadky pre vážnych záujemcov,
  • príprava kompletných podkladov pre úspešné uzatvorenie predajnej zmluvy je súčasťou základného servisu exkluzivity,
  • asistencia pri celkovej transakcii, s prepisom energii, či ostatné nadštandardné služby.

Podpisom exkluzívnej zmluvy sa klientovi zaručuje realitná kancelária predajom danej nehnuteľnosti do dopredu dohodnutej doby. Naša realitná kancelária je zásadne proti NEEXKLUZÍVNYM zmluvám, ktoré používa väčšina realitných kancelárií na Slovenskom trhu, pretože dochádza k omnoho väčšiemu chaosu pri celkovom ponúkaní nehnuteľnosti a predaji. Takéto neexkluzívne zmluvy môžu byť často nevýhodné pre klienta a nezaručujú mu zvyčajne vysoko profesionálne jednanie s jeho nehnuteľnosťou.

Poriadok vďaka exkluzívnej zmluve:

Na zahraničnom trhu v oblasti realít je úplne bežné výlučné uzatváranie exkluzívnych zmlúv. Naša realitná kancelária, na základe dlhoročných skúseností zakladateľa spoločnosti, bude výhradne presadzovať tento formát spolupráce a prispejeme tak k zvýšeniu profesionality a prehľadnosti na realitnom trhu na Slovensku. Našim profesionálnym a odborným prístupom Vám zabezpečíme bezproblémovú a efektívnu spoluprácu pri predaji Vašej nehnuteľnosti.

Výhody exkluzívnej zmluvy:

Pri exkluzívnej zmluve je garantovaná ochrana klienta, ktorou splnomocňuje realitnú kanceláriu k výhradnému zastúpeniu vo veci prenájmu a predaja danej nehnuteľnosti. Jednou z hlavných výhod tejto zmluvy je, že v momente podpisu prechádzajú starosti predávajúceho na realitnú kanceláriu. Jedná sa o profesionálny prístup k celkovému predaju danej nehnuteľnosti, ktorého súčasťou je inzerovanie, vyhľadávanie záujemcov, nafotenie bytu, realizácia predaja a celej transakcie, právne poradenstvo, zmluvy atď.

Bezpodmienečnou súčasťou pri úspešnom predaji je kvalitná prezentácia predávanej veci na realitnom trhu, vyhotovenie potrebnej fotodokumentácie a podrobného opisu a špecifikácie nehnuteľnosti, zariadenie potrebných podkladov a listín, osobné obhliadky a návštevy nehnuteľnosti atď.